زمان برگزاری مسابقات ملی رفتینگ در چهارمحال و بختیاری تغییر کرد