مجید واشقانی: حاضرم صدبار دیگر نقش پلیس را بازی کنم!+عکس