خطر سکته در زنان سیگاری پنج برابر از زنان غیر سیگاری است/ عدم مسئولیت پذیری و فخرفروشی شایع‌ترین دلا