غبطه رییس هیئت داوران مسابقات قرآن عربستان به رقابت‌های بین‌المللی قرآن