توطئه نفتی عربستان دامن غرب را گرفت/ جدول سقوط درآمد ۱۲ غول نفتی