نهمین جشنواره سراسری تئاترهای کوتاه در اهر برگزار می شود