جنوب تهران هر سه سال، یک متر فرونشست می‌کند/17 استان کشور در معرض بحران آب هستند