آیا سامسونگ در گلکسی S6 از دو سنسور دوربین متفاوت استفاده کرده است؟