حضور بیش از 12 هزار نفر از مشتاقان گیلانی در مراسم اعتکاف