افزون بر38 میلیون لیتر فرآورده نفتی در چهارمحال و بختیاری مصرف شد