بیمارستان ۱۶۰۰ تختخوابی به نام پروفسور سمیعی در چین+عکس