نیمه رجب و اعمال ام داوود در استان سمنان/ ۸۰۰۰ نفر معتکف شدند