نظر آمریکایی‌ها درباره قدرت اوباما در درک مشکلات روزمره