بازیکنان فولاد و لوکوموتیو پشت درهای بسته تمرین کردند