اخبار کوتاه از حریف پرسپولیس در هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا