مقام پنتاگون: ناوهای آمریکایی اسکورت کشتی‌های انگلیسی را در تنگه هزمز آغاز کرده‌اند