گزارش تصویری// مسابقه فوتبال بین تیم ملی دانشجویان و تیم ملی جوانان کشور