کادر فنی استقلال تمرین سه‌شنبه آبی‌های پایتخت را تعطیل کرد