معاون نیروی انسانی ناجا: سربازان دارای تحصیلات تکمیلی صاحب شغل می شوند