وقتی مدیران پرسپولیس چوب لای چرخ تیم‌شان می‌گذارند!