متن‌ و‌ حاشیه‌ حضور هاشمی‌ در‌ دانشگاه‌ امیرکبیر+عکس