مدیرکل ورزش و جوانان البرز: با رفتن سایپا از استان مخالف نیستیم