آیین معنوی زیارت ام داوود در حرم مطهر رضوی برگزار شد