درصورت دغل‌کاری غربی‌ها ایران مسیر قبلی غنی‌سازی را ادامه می‌دهد