وزیر خارجه عربستان: در حال بررسی توقف موقت حملات هوایی در یمن هستیم