اکثر اصلاح‌طلبان بیشترین ضربه را از اقلیتی فتنه‌گر دریافت کردند