گزارش‌خبرنگارCNN ازحضور در نمازجمعه‌تهران: اینجا همه مخالف گفتگو با آمریکا هستند!