گزارش بیزنس اینسایدر از جنجال در ایران بر سر این پورشه زرد رنگ