مدیر کل ورزش و جوانان البرز: با رفتن سایپا مخالف نیستیم