هیات چینی برای سرمایه گذاری در البرز اعلام آمادگی کرد