گزارش‌خبرنگار CNN از حضور در نمازجمعه‌تهران: اینجا همه مخالف گفتگو با آمریکا هستند!