بازتاب نصب بنر علیه سرمربی و غیبت یک ملی‌پوش/عنایتی با پورشه آمد!