سخنرانی علی مطهری با مدیریت تشکل‌های دانشجویی در کمال آرامش برگزار شد/ از همه گروه‌ها متشکرم