خداحافظی زندی و قهر بیک‌زاده/ استقبال بازیکنان از چهره خندان قلعه‌نویی