آغاز به کار دوره آموزشی طرح تربیت حافظان قرآن در خراسان شمالی