راه اندازي کمپين «حفظ جان کودکان» در نمايشگاه بين‌المللي کتاب