سرگروه تیم فوتبال فولاد:مقابل تیم لکوموتیو برای برد بازی می کنیم