رضایی: با دایی حتی تلفنی هم صحبت نکرده‌ام/استعفای جلالی در هیأت مدیره بررسی می‌شود