دومین همایش بزرگ روز جهانی گرافیک در کیش برگزار شد