رئیس دستگاه نظارت و بازرسی دانمارک با معاون قوه قضائیه دیدار و گفتگو کرد