خداحافظی زندی و قهر بیگ‌زاده/ استقبال بازیکنان از چهره خندان قلعه‌نویی