تشکیل تیپ نظامی لیتوانی-لهستان-اوکراین به امضای رئیس‌جمهور لهستان رسید