اولین گفتگوی رسمی وزیر خارجه عربستان/ بررسی آتش بس