عربستان: احتمال توقف موقت تجاوز نظامی به خاک یمن وجود دارد