فیلم/ درس اخلاق رهبر انقلاب با موضوع صالح ترین و بهترین مردم