مراسم وداع با شهدا در امامزادگان جعفر و محمد (ع) برگزار خواهد شد