شاهین‌طبع: اعتراضی به داوری نداشتم/شرایط مهیا شود به کادر فنی تیم‌ملی می‌پیوندم