معاون استاندار اصفهان: آمار کشته ها در جاده های استان باید کاهش یابد