ناظمی: وزارت ورزش هیچ دخالتی در واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس ندارد