مایکروسافت گوشی لومیای 4.7 اینچی را برای تست های به هندوستان فرستاد